Rodzina jest pierwszym środowiskiem wychowawczym kształtującym osobowość dziecka. Zaszczepia normy moralne i społeczne, to swoisty kapitał na dalsze, dorosłe życie. Dom rodzinny jest pierwszym i najważniejszym dla dziecka środowiskiem. Jest dla niego centralnym punktem odniesienia, nawet wtedy gdy dziecko jest już dorosłą osobą i pozornie nie potrzebuje wsparcia rodziny.
Odpowiednia dawka uczucia i zainteresowania ze strony rodziców umacnia dziecko i kształtuje jego charakter. Ważne aby te pierwsze lata były jak najbogatsze w doświadczenia i bodźce, aby dzieciństwo było przepełnione miłością. Dziecko mocno odczuwa atmosferę jaka panuje w rodzinie oraz uczucia, jakimi jest w niej darzone. Potęga oddziaływania rodziny na dziecko można zwiększyć za pomocą Quantec. Zachowanie dziecka może ulec znaczącej poprawie, dobre bodźce zostaną z pewnością wzmocnione, a kapitał społeczny na dalsze życie będzie jeszcze bogatszy. Pomagaj swojemu dziecku kształcić prawidłową osobowość i osiągać optymalne cele życiowe za pomocą Quanteca.
Poprawa zachowania dziecka jest niemal pewna.

Proces socjalizacji osobowości dziecka